Starta alltid Mastermind mötet punktligt. Läs Mastermind principerna. Utse en ledare till dagens möte. Mötet hålls alltid i positiv anda och håller på i 60 minuter. Alla deltagare bör få lika mycket prat utrymme.

Mastermind Principer;

#Jag öppnar mig för MasterMind gruppen eftersom jag förstår att jag är stark när andra finns med för att hjälpa mig.

#Jag tror att den kombinerande intelligensen i Mastermind gruppen är så mycket större än min egen.

#Jag förstår att jag lättare kommer skapa mer positiva resultat i mitt liv, när jag är öppen för att titta på mina problem och möjligheter från en annan människas perspektiv

#Jag beslutar mig för att hänge mina önskningar och drömmar helt i förtroende för Mastermind gruppen och jag är öppen för att acceptera nya möjligheter.

#Jag förlåter mig själv för misstag jag har gjort. Jag förlåter också andra som har gjort mig illa förut så att jag kan gå in i det nya med ett rent blad.

#Jag ber Mastermind gruppen att lyssna på mina mål, mina drömmar och mina önskningar, jag hör mina mastermind kamrater stödja mig i att de ska uppfyllas.

#Jag vet, vilar och accepterar och tror på den arbetande mastermind kraften kommer möta allt jag behöver och är tacksam att veta att det är så.

Jag förbinder mig och skapar ett förbund

«Jag har nu ett förbund där det är enighet om att
MasterMind ska ge mig ett överflöd av allting
nödvändigt för att leva ett framgångsrikt och lyckligt liv.

Jag ägnar mig åt att vara av maximal service till Gud och min medmänniska , att leva på ett sätt som kommer att ställa högsta exempel för andra att följa och förbli en öppen kanal för Guds vilja.
Jag gör det med en ande av entusiasm, spänning och förväntan. «